Symmetrograph

Symmetriska och geometriska former utskurna i trä i olika färger.
Produkttyp: Laborativt material
Ämne: Bild Matematik
Skolform: Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
75 kr exkl. 25% moms

Ingår i serien Känn, förstå och lär

En uppsättning symmetriska och geometriska former utskurna i trä, som kan användas att träna begreppet symmetri. Kan användas med ritmuff eller Blackboard för att rita symmetriska former.

Lärmaterialen i serien Känn, förstå och lär är utformade för att hjälpa barn med svår synnedsättning eller blindhet att förstå svåra begrepp som bygger på visuella upplevelser och rumsliga relationer, vilket behövs för att kunna läsa och förstå taktila bilder. Relationen mellan objekten och teckningar, symmetri, rotation och perspektiv är bara några av de begrepp som kan förklaras med hjälp av lärmaterialen.

Översättning av lärmateriel från ”Hungry fingers” av Bogusław Marek, www.hungryfingers.com

För barn med synnedsättning i åldern 3-10 år

Visa mer

Artikelnummer
13267
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Övriga detaljer
0,52 kg