Originalprodukt:
Svenska som andraspråk 2 & 3, NA Förlag AB, Första upplagan

Svenska som andraspråk 2 & 3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Svenska som andraspråk 2 & 3.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
289 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Svenska som andraspråk 2 & 3 täcker hela det centrala innehållet i kurserna Svenska som andraspråk 2 och Svenska som andraspråk 3. Svenska som andraspråk 2 & 3 är skriven med svenska som andraspråksämnets övergripande syfte i fokus, dvs. att eleven ska få utveckla sin kommunikativa språkförmåga och stärka sin flerspråkiga identitet. Boken innehåller sex kapitel.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789188229007
Artikelnummer
9789188229007-HA
Originalförlag
NA Förlag
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom