Svenska impulser 1, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida 9789152337899
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
387 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Svenska impulser 1 innehåller fylliga kapitel om muntlig och skriftlig framställning, litteratur och språk. Boken undervisar eleverna i strategier för läsning av skönlitteratur och sakprosa.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152337899
Artikelnummer
9789152337899-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom