Originalprodukt:
Surfplattan som pedagogiskt verktyg, Natur & Kultur Läromedel, Första upplagan

Surfplattan som pedagogiskt verktyg, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förskolebarn samlade runt en läsplatta.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Pedagogik
Skolform: Förskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
259 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Förskoleserien

Utgångspunkten i boken är att modern teknik stödjer lärandet i förskolan och att surfplattan är ett verktyg för att nå strävansmålen. Författaren vill visa att det går att jobba smartare istället för att försöka springa fortare!

I boken ligger fokus på ledarens roll i arbetet med surfplattan, hur man med hjälp av digital teknik kan dokumentera barnens lärande och kommunicera enklare med föräldrar. 

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127439450
Artikelnummer
9127439450-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom