Originalprodukt:
Stavning åk 4-6 A Elevbok, Lindéns Läromedel, Första upplagan

Stavning åk 4-6 A Elevbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustrerade figurer lutar sig mot bokstaven A.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
65 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Stavning åk 4-6

Stavning åk 4-6 A innehåller 15 kapitel, där varje kapitel behandlar ett stavningsmoment. Varje kapitel innehåller fyra sidor. Samtliga övningar är inriktade mot träning av kapitlets stavningsmoment. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789198210804
Artikelnummer
9198210804-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Lindéns Läromedel
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom