Originalprodukt:
Språkskrinet Troll, Majemaförlaget AB,

Språkskrinet Troll, e-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
42 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Språkskrinet

Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1-6.

Språkskrinet Troll innehåller fem kapitel: Jag, Djur, Kalas, Sagor och Skogen.

Varje kapitel är indelat i:

- Ordkunskap - meningar, liknelser, sortera ord 
- Språklära - skiljetecken, alfabetet, synonymer 
- Skrivning - Olyckan, Hålet i trädet, Min saga

Alla kapitel avslutas med en skrivuppgift. Kapitlen följer samma struktur, vilket ger eleverna trygghet och underlättar för dig som lärare.

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185875238
Artikelnummer
9185875238-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Majemaförlaget AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart