Originalprodukt:
Språkskrinet Troll, Majemaförlaget AB,

Språkskrinet Troll, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
42 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Språkskrinet

[Error: Unable to find the property named 'ArticleMessage'.]

Språkskrinet är en serie böcker i svenska som sträcker sig från årskurs 1-6.

Språkskrinet Troll innehåller fem kapitel: Jag, Djur, Kalas, Sagor och Skogen.

Varje kapitel är indelat i:

- Ordkunskap - meningar, liknelser, sortera ord 
- Språklära - skiljetecken, alfabetet, synonymer 
- Skrivning - Olyckan, Hålet i trädet, Min saga

Alla kapitel avslutas med en skrivuppgift. Kapitlen följer samma struktur, vilket ger eleverna trygghet och underlättar för dig som lärare.

Till varje bok finns ett skrivutvecklingsschema som kan fyllas i av elev och lärare.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185875238
Artikelnummer
9185875238-HA
Originalförlag
Majemaförlaget AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom