Språklig medvetenhet hos förskolebarn

Språklig medvetenhet hos förskolebarn.
Produkttyp: Stödmaterial
Ämne: Svenska
Skolform: Anpassad grundskola åk 1-3 ämnen Anpassad grundskola åk 4-6 ämnen Förskoleklass
Målgrupp: Dyslexi Intellektuell funktionsnedsättning Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning
100 kr exkl. 6% moms

Språklig medvetenhet hos förskolebarn är ett kartläggningsmaterial som skapar möjlighet att på ett enkelt sätt göra en första bedömning av elevens språkliga medvetenhet. I materialet finns bland annat övningar för att ta reda på om eleven uppfattar rim eller kan segmentera stavelser och sammansatta ord. Båda författarna har tidigare varit verksamma logopeder och materialet har sin grund i ett examensarbete som gjordes under logopedutbildningen.

Materialet innehåller bildkort, textkort, noteringsblad och handledning.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
9789128100007
Artikelnummer
3335
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Monica Brolin
Övriga detaljer
0,59 kg