Språklig medvetenhet hos förskolebarn

Språklig medvetenhet hos förskolebarn.
Produkttyp: Spel Tryckt bok
Ämne: Svenska
Skolform: Förskoleklass Grundsärskola åk 1-6 Specialskola åk 1-4
Målgrupp: Dyslexi Läs- och skrivsvårigheter Tal- och språkstörning Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
195 kr exkl. 6% moms

Ett prövningsmaterial som omfattar rim, segmentering i stavelser (rytm), syntetisering och segmentering av sammansatta ord samt ordlängd. Författarna har utgått från ett examensarbete som de gjort i sin logopedutbildning.

Innehåller:

  • bildkort
  • textkort
  • noteringsblad och handledning.

Visa mer

Utgivningsdatum
ISBN
9789128100007
Artikelnummer
3335
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Monica Brolin
Övriga detaljer
0,59 kg