Språket människan och världen, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustrerat träd med människor utspridda på dess grenar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
265 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Språket, människan och världen är en introduktion till lingvistik,utvecklad för gymnasiekurserna Människans språk 1 och 2 på det humanistiska programmet.

I läromedlet lotsas eleverna genom språkvetenskapens olika delar. Här presenteras grunderna i ämnet, liksom den nyaste forskningen. Tanken är att eleverna ska få stifta bekantskap med en bred palett av språklig allmänbildning, snarare än detaljer om enskilda språk.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144083391
Artikelnummer
9144083391-HA
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom