Språket människan och världen, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Illustrerat träd med människor utspridda på dess grenar.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
265 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Språket, människan och världen är en introduktion till lingvistik,utvecklad för gymnasiekurserna Människans språk 1 och 2 på det humanistiska programmet.

I läromedlet lotsas eleverna genom språkvetenskapens olika delar. Här presenteras grunderna i ämnet, liksom den nyaste forskningen. Tanken är att eleverna ska få stifta bekantskap med en bred palett av språklig allmänbildning, snarare än detaljer om enskilda språk.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144083391
Artikelnummer
9144083391-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom