Originalprodukt:
Språk-kedjan Ordklasser 1, Liber AB, Första upplagan

Språk-kedjan Ordklasser 1, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Språk-kedjan

I Språk-kedjan får eleverna träna ett språkligt område i taget. 
Tre häften om ordklasser, tre om ordförståelse och två om stavning. Böckerna utgår från olika berättelser där den nya kunskapen presenteras i ett naturligt sammanhang.

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147083008
Artikelnummer
9147083008-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart