Originalprodukt:
Spotlight 4 Textbook, Natur och Kultur, Första upplagan

Spotlight 4 Textbook, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
98 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien Spotlight

I Spotlight hittar eleverna utsnitt ur sin egen värld, en värld som ser likadan ut var man än bor, vilket språk man än talar. Det handlar om vardagen, om saker som familj, vänskap, önskningar, skola, läxor, intressen och hobbyer sånt som angår oss alla oavsett ålder. 

Innehållet i texterna i Spotlight 4 är hämtat direkt ur elevernas verklighet. Dialogerna är skriva i sketchform. De tre första kapitlen behandlar Storbritannien och de tre sista USA. Textbook innehåller även bildordlistor, sångtexter och extratexter, s.k. Extra reads.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127407848
Artikelnummer
9127407848-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart