Originalprodukt:
Spektrum Fysik Grundbok, Liber, Fjärde upplagan

Spektrum Fysik Grundbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Spektrum Fysik Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik
Skolform: Grundskola åk 7-9 Komvux på grundläggande nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
325 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.
- Antal bildvolymer 4
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Spektrum Fysik

Spektrum är en serie för teknik och naturvetenskap i grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Fysik, även Spektrum Kemi, Spektrum Biologi och Spektrum Teknik. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok, båda är stadieböcker. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Fjärde upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147085965
Artikelnummer
9789147085965-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart