Originalprodukt:
Spektrum Fysik Grundbok, Liber, Fjärde upplagan

Spektrum Fysik Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Spektrum Fysik Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Fysik
Skolform: Grundskola åk 7-9 Komvux på grundläggande nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
325 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Spektrum Fysik

Spektrum är en serie för teknik och naturvetenskap i grundskolans årskurs 7-9. I serien ingår förutom Spektrum Fysik, även Spektrum Kemi, Spektrum Biologi och Spektrum Teknik. I varje ämne finns en Grundbok och en Lightbok, båda är stadieböcker. Med lättlästa texter, förklarande bilder, tydlig struktur och en mängd olika infallsvinklar finns det något för alla i Spektrum.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Fjärde upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147085965
Artikelnummer
9789147085965-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom