Spegla språket åk 7 Grundbok i svenska, E-bok i Textview-format

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida Spegla språket åk 7 Grundbok i svenska
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Döv Nedsatt hörsel
260 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Spegla språket 7 grundbok bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Boken är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Dessutom innehåller boken mallar och modeller som stöttar lärandet. Grundboken inleds med strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnena. De efterföljande kapitlen.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152323144
Artikelnummer
9789152323144-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare