Spegla språket åk 7 Grundbok i svenska, E-bok med text i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida Spegla språket åk 7 Grundbok i svenska
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
260 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Spegla språket 7 grundbok bygger på aktuell forskning kring läsförståelse och stöttning. Boken är språkutvecklande och har ett elevnära tilltal. Dessutom innehåller boken mallar och modeller som stöttar lärandet. Grundboken inleds med strategikapitel där eleverna får undervisning som rör läsning, skrivande och lärande. Strategierna är tillämpbara även utanför svenskämnena. De efterföljande kapitlen.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789152323144
Artikelnummer
9789152323144-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare