Originalprodukt:
SOL 4000 Religion och liv 8 Fokus Elevbok, Natur och Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Religion och liv 8 Fokus Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
203 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien SOL 4000

Religion och de traditioner som följer i dess spår är viktiga i ett samhälle. Religion och liv 8 handlar främst om kristendomen, världens största religion, och dess utveckling. Boken inleds med Jesus och den tidiga kristendomen. Vad var det som gjorde att Jesus dödades? Vilket var hans revolutionerande budskap? Del två handlar om hur kristendomen senare blev världsomspännande och hur de tre stora inriktningar protestantism, katolicism och ortodoxi utvecklades. Religion och liv 8 avslutas med ett kapitel om kristendomen i Sverige både historiskt sett och hur det ser ut idag. Precis som i Religion och liv 7 finns Fundera över kvar. Det är sidor med etiska och moraliska frågeställningar som återkommer regelbundet i boken så att de hela tiden ska finnas med på ett naturligt sätt i undervisningen. I elevboken avslutas kapitlen fortfarande med frågor på tre nivåer som hjälper läraren och eleven att planera sitt arbete

Fokus Elevbok

Hur är elev- och arbetsböckerna bearbetade?
De innehåller inte lika mycket text som motsvarande elevböcker i "stora" SOL.
Fokus-böckerna ger fler kontextuella ledtrådar och orsakssammanhangen är tydligare förklarade vilket gör att kraven på läsaren att göra inferenser (läsa mellanraderna) är mindre.
Vi skriver i princip ut alla förkortningar.
Elevböckerna innehåller inga uppgifter som stör läsningen.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127422841
Artikelnummer
9127422841-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom