Originalprodukt:
SOL 4000 Levande Historia 7 Fokus Elevbok, Natur & Kultur, Första upplagan

SOL 4000 Levande historia 7 Fokus Elevbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
207 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien SOL 4000

Levande Historia 7
"Utan historia ingen framtid" sägs vara ett latinskt ordspråk. Vad innebär det? Vad är latin? Levande historia är en historiebok som tar upp världshistorien i kronologisk ordning med start från de första människorna. Boken ger en grund för att utveckla elevens förklarande och analyserande förmåga bland annat med stöd av nivågrupperade uppgifter och frågor.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127421769
Artikelnummer
9127421769-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart