Smart att veta om miljö, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Smart att veta om miljö.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturkunskap
Skolform: Gymnasiesärskola Komvux som särskild utbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
106 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Smart att veta om miljön beskriver i korthet miljöproblemen och hur de uppstår. Boken inriktar sig dock främst på att ge praktiska råd om hur var och en kan bidra till att skona miljön. Några av de områden som tas upp: Hur man sorterar sopor? Vilka färdsätt som är miljövänliga? Hur man spar på el och vatten är. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789186147815
Artikelnummer
9186147815-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Lära Förlag
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart