Självreflektionsverktyg för miljöer med inkluderande utbildning i förskolan

Självreflektionsverktyg för miljöer med inkluderande utbildning i förskolan.
Produkttyp: Publikation och rapport

Ingår i serien European Agency

Detta självreflektionsverktyg har tagits fram som en del i projektet om Inkluderande Utbildning i Förskolan (IECE-projektet) som genomfördes av European Agency for Special Needs and Inclusive Education mellan 2015 och 2017 (www.european-agency.org/agency-projects/inclusive-early-childhood-education). Det övergripande syftet med projektet var att hitta och analysera vad det är som gör inkluderande utbildning i förskolan bra för alla barn och sedan verka för att dessa arbetssätt ska tillämpas på fler ställen. Snart förstod man att det behövdes ett verktyg som alla yrkesgrupper kunde använda för att reflektera över hur inkluderande deras verksamhet är, med fokus på den sociala och fysiska lärmiljön. Tanken är att detta verktyg ska vara till hjälp i arbetet med att skapa en inkluderande miljö. 

Visa mer

Omfång
27 sidor