Originalprodukt:

SFI-boken ÖVA! Kurs B och C, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken ÖVA! Kurs B och C.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux i svenska för invandrare Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
145 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

SFI-boken ÖVA! Kurs B och C är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller färdiga frasexempel och många uppgifter inför det nationella provet. 

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140664945
Artikelnummer
9140664945-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Medietyp
Dvd/cd-rom