Originalprodukt:

SFI-boken ÖVA! Kurs B och C, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken ÖVA! Kurs B och C.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Komvux i svenska för invandrare Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
145 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

SFI-boken ÖVA! Kurs B och C är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller färdiga frasexempel och många uppgifter inför det nationella provet. 

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140664945
Artikelnummer
9140664945-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom