Originalprodukt:
SFI-boken LÄS! Kurs C och D, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

SFI-boken LÄS! Kurs C och D, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken LÄS! Kurs C och D.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Utbildning i svenska för invandrare
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
205 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

SFI-boken LÄS! Kurs C och D är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller färdiga frasexempel och uppgifter inför det nationella provet. 

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140666567
Artikelnummer
9140666567-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Medietyp
Dvd/cd-rom