Originalprodukt:
SFI-boken LÄS! Kurs B och C, Gleerups Utbildning AB, Första upplagan

SFI-boken LÄS! Kurs B och C, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
SFI-boken LÄS! Kurs B och C.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska för invandrare Svenska som andraspråk
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå Utbildning i svenska för invandrare
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
185 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

SFI-boken LÄS! Kurs B och C är uppbyggd kring teman ur vardagslivet och autentiska intervjuer. Materialet har ett språkligt fokus, innehåller frasexempel att utgå ifrån och uppgifter inför nationella provet. 

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789140664938
Artikelnummer
9140664938-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Medietyp
Dvd/cd-rom