Originalprodukt:

Samhällskunskap 7-9, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Samhällskunskap 7-9.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
162 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Samhällskunskap 7-9 är en grundbok på 234 sidor som innehåller högstadiets hela samhällskunskap. Boken är indelad efter kunskapsområdets fem delar. Bokens kapitel har rubriker som följer de centrala innehållen.
Innehållet följer kursplanen och det kommentarmaterial Skolverket givit ut. Varje kunskapsområde inleds med det aktuella centrala innehållet.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789185887453
Artikelnummer
9789185887453-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Capensis
Medietyp
Dvd/cd-rom