Ridlära, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Ryttare på sin häst.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Naturbruk
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
326 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Oavsett vilken målsättning man har med sin ridning är det betydligt roligare om man vet varför man gör olika övningar och hur man kan lösa uppkomna problem. Det klargör Bo Tibblin i denna bok och ger ryttaren en god grund att stå på, byggd på den klassiska dressyrens princip.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127356115
Artikelnummer
9127356115-EBB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom