Originalprodukt:
Religion och sammanhang 1 och 2, Liber, Fjärde upplagan

Religion och sammanhang 1 och 2, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Religion och sammanhang 1 och 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
373 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Börge Rings populära böcker i religionskunskap ger stor möjlighet att variera och anpassa undervisningen till olika situationer och elevgrupper. Religion och sånt 1 tar upp det mest centrala och grundläggande inom ämnet. Religion och sammanhang 1 och 2 har samma kapitelindelning som Religion och sånt men behandlar områdena bredare och djupare. Båda böckerna passar kursen Religionskunskap 1. Till böckerna finns Religion och sammanhang – antologin.

Visa mer

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Fjärde upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147107933
Artikelnummer
9789147107933-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom