Originalprodukt:
Religion 7-9 , Capensis, Första upplagan

Religion 7-9, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Religion 7-9.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Religionskunskap
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
154 kr exkl. 6% moms

Capensis religionsbok följer, liksom de övriga böckerna i Capensis SO-serie, det centrala innehållet i tur och ordning som det står i kursplanen. Bokens tydliga struktur gör det enkelt för lärare och elever som vill gå igenom en livsåskådning i taget och inte följa kursplanens turordning. Längst bak i boken finns ett utförligt register som gör det lätt att hitta bland ord och begrepp.

Visa mer

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789185887354
Artikelnummer
9789185887354-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Capensis
Författare