Originalprodukt:
Reflex Plus elevbok upplagan 2, Gleerups Utbildning, Andra upplagan

Reflex Plus elevbok upplaga 2, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Reflex Plus elevbok uppl 2.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Samhällskunskap
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
423 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 15
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Reflex

Reflex Plus, elevbok är i första hand avsedd för kursen Samhällskunskap 1b. Här får du ett inspirerande och flexibelt läromedel med ett berättande språk och en tydlig struktur som underlättar för både dig som lärare och dina elever. Eleverna ges utförlig faktabakgrund till ämnets alla delar. Olika samhällsfrågor belyses ur både ett samhälls- och ett individperspektiv. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140695574
Artikelnummer
9789140695574-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Tryckt form