Räkna med punkt elevmaterial

Pärmar och böcker från Räkna med punkt.
Produkttyp: Taktila bilder Tryckt punktskrift
Ämne: Matematik
Skolform: Förskola Förskoleklass Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
557 kr exkl. 6% moms

Räkna med punkt är ett läromedel i matematik som tagits fram för punktskriftsläsande elever på nybörjarstadiet med svår synnedsättning. Läromedlet ersätter den första svartskriftsläroboken i år 1 och omfattar talområdet 1-10.

Elevmaterialet är framställt i punktskrift med dubbelt radavstånd och enkelsidigt tryck. Räkna med punkt består av nio delar, Böckerna om talen 0-5 och om talen 6-10, Övningsboken 1 och 2, Plusboken 1 och 2, Minusboken 1 och 2 samt cd:n Räkna med ljud av Mariana Wiik.

Visa mer

Om anpassningen

Svällpappersbilder är taktila bilder som du läser med dina fingrar. Bilderna är förenklade så att de blir lättare att läsa av och tolka. De består av upphöjda linjer, ytor och symboler. Svällpappersbilder levereras som bilaga till punktskriftsboken eller e-boken, eller som fristående bilder. 

Läs mer om svällpappersbilder på spsm.se.

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Utgivningsdatum
Artikelnummer
5624
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Omfång
6 volymer, 2 pärmar, 1 CD speltid 40 minuter