Originalprodukt:
Qué bien 7 Textbok, Sanoma Utbildning,

Qué bien 7 Textbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Qué bien 7 Textbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Spanska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
179 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Textboken består av fyra kapitel. Varje kapitel innehåller fyra texter samt ett avsnitt som handlar om den spansktalande världen.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789152336366
Artikelnummer
9789152336366-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Sanoma Utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom