Originalprodukt:
Qué bien 7 Övningsbok, Sanoma Utbildning,

Qué bien 7 Övningsbok, e-bok i html-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Qué bien 7 Övningsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Spanska
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
132 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

I ¡Qué bien! Övningsbok finns varierande övningar som tränar de olika receptiva och produktiva förmågorna. Varje delkapitel börjar med en hörövning för att skapa förförståelser inför arbetet med texten. Därefter följer läsförståelse och träning av ord, fraser och grammatik som presenterats i kapitlet. 

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Utgivningsdatum
ISBN
9789152336373
Artikelnummer
9789152336373-HA
Originalförlag
Sanoma utbildning
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom