Originalprodukt:
PULS NO-boken 1-3 Arbetsbok 2, Natur & Kultur, Första upplagan

PULS NO-boken 1-3 Arbetsbok 2, Tryckt punktskrift, gles, Enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Naturorienterande ämnen (NO)
Skolform: Förskoleklass Grundskola åk 1-3
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
49 kr exkl. 6% moms
- Antal bildvolymer 0
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien PULS

I en gemensam NO-bok får dina elever det centrala innehållet i NO från Lgr11. Ni läser grundläggande biologi, kemi och fysik där du får hjälp att introducera det naturvetenskapliga arbetssättet, fakta och begrepp på ett omväxlande sätt. Frågeställningar såsom "Vad är luft? Kan du se luft? Hur skulle vi se ut om vi inte hade skelett?" varvas med att få följa djur och växter i vår närmiljö, från de som lever i skogen till andra på bondgården, olika årstider. Till grundboken finns det arbetsböcker och Lärarbok.

Visa mer

Om anpassningen

Glesskrift är text i punktskrift med dubbelt radavstånd. Glesskrift föredras ofta av ovana punktskriftläsare. Glestryck är en synonym till glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Ladda ner

Utgivningsdatum
ISBN
9789127422179
Artikelnummer
9127422179-PCG
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare