PULS NO åk 5 grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag till PULS NO åk 5 Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Biologi Fysik Kemi
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
235 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

PULS årskursböcker hjälper eleven att se hur ämnena biologi, fysik och kemi hör ihop och samspelar. Materialet bygger på tidigare utgåvor av PULS men har bearbetats och uppdaterats. Varje kapitel i PULS grundbok inleds med ett startuppslag som väcker elevernas intresse med hjälp av en diskussionsbild.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127457706
Artikelnummer
9789127457706-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart