Originalprodukt:
PULS Kemi 7-9 Grundbok, Natur och Kultur, Fjärde upplagan

PULS Kemi 7-9 Grundbok, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Kemi
Skolform: Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
235 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

PULS Kemi är reviderad för att möta den nya kursplanens krav på innehåll i kemiundervisningen. Boken sträcker sig från gamla tiders kemi fram till idag och de frågor vi brottas med i form av t.ex. klimatpåverkan.

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127421707
Artikelnummer
9127421707-HAM
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom