PULS Historia 4-6 arbetsbok 3, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Historia 4-6 arbetsbok 3.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
42 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Ingår i serien PULS

Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land? Läs om vilda vikingar, uppfinningsrika munkar, kloka gummor, kungar och drottningar, rika och fattiga. I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet. Historien beskrivs på ett varierat sätt genom faktatexter, berättelser och bilder. I introduktionen till varje epok finns en tidslinje och information om vilka källor som historikerna har till just den epoken. Varje epok avslutas med en utblick ut i världen.

PULS Arbetsböcker

Arbetsböckerna i A4-format innehåller uppgifter som eleverna kan arbeta med på egen hand. Uppgifterna är kopplade till grundbokens innehåll, och syftar till att utmana elevernas tänkande.

Arbetsbok 1

Forntiden Vikingatiden Medeltiden hur folk levde i Norden

Arbetsbok 2

Medeltiden Kungarna och krigen Vasatiden Arbetsbok 3 Stormaktstiden Frihetstiden och Gustav III:s tid Sverige 1792-1850

Arbetsbok 3

Stormaktstiden
Frihetstiden och Gustav III:s tid
Sverige 1792-1850

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789127424456
Artikelnummer
9127424456-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart