PULS Historia 4-6 arbetsbok 2, e-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Historia 4–6 arbetsbok 2.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Grundskola åk 4-6
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
42 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien PULS

Hur vet vi något om vikingatiden? När blev Sverige ett land?

I PULS Historia får eleverna följa utvecklingen i Sverige och Norden från forntid till de stora förändringarna i vårt samhälle i mitten av 1800-talet. Historien beskrivs på ett varierat sätt genom faktatexter, berättelser och bilder. I introduktionen till varje epok finns en tidslinje och information om vilka källor som historikerna har till just den epoken. Och varje epok avslutas med en utblick ut i världen.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Legimus, Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

ISBN
9789127424449
Artikelnummer
9127424449-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur och Kultur
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart