Originalprodukt:
PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, Natur & Kultur, Första upplagan

PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok, E-bok Textview

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
PULS Geografi 4-6 Sverige Arbetsbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
67 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien PULS

Tre PULS-böcker berör geografi. Alla har hållbar utveckling i fokus. Sverige handlar om naturen i vårt land och hur vi använder den. Eleven lär sig naturtyper och kartan och läser om alla Sveriges landskap. Norden-boken gör Nordens länder lätta att jämföra. Den visar hur vi använt skog, vattenkraft och de resurser som finns i här. Europa presenteras i fem regioner, med olika sätt att leva för människor.

Ett antal uppgifter i originalboken förutsätter att eleven har tillgång till en atlas. I den anpassade boken har vi baserat dessa uppgifter på SPSM-produkten Sveriges landskap - kartbok (beställningsnummer 6569). Beställ gärna den om ni inte redan har den. Uppgifterna går att utföra med hjälp av andra taktila kartböcker men behöver då en viss grad av individuell anpassning

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En e-bok i Textview-format är organiserad som en pärm med flikar, med förlagan som modell. Innehållsförteckning, löpande text, bilder och sakregister finns i var sin flik. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i läsprogrammet Textview som laddas ner kostnadsfritt från Myndigheten för tillgängliga medier.

Textview finns endast för PC.

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789127422261
Artikelnummer
9127422261-ECB
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare
Illustratör
Nilsson, Per-Anders;Melhuish, Eva
Medietyp
Nedladdningsbart