PULS Geografi 4-6 Norden Arbetsbok, E-bok i HTML-format, bearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Framsida 9789127425422
Produkttyp: E-bok
Ämne: Geografi
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
69 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien PULS

Grundbok i geografi med faktatexter på rätt nivå, som tillsammans med bilder och en tydlig form underlättar läsförståelsen. PULS Geografi Norden handlar om våra grannländer.

Om anpassningen

En bearbetad e-bok i HTML-format är anpassad för att en elev med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna tillgodogöra sig innehållet. Den bearbetade e-boken har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Texter, bilder och andra grafiska element är pedagogiskt anpassade. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Tredje upplaga
Utgivningsdatum
ISBN
9789127425422
Artikelnummer
9789127425422-HC
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Natur & Kultur Läromedel
Författare