Originalprodukt:
Psykologi 1 och 2a, Liber, Första upplagan

Psykologi för gymnasiet 1 och 2a, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Psykologi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
352 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdingsbar fil.

Flexibelt arbetssätt med ny lärobok!
Utgångspunkten för det helt nyskrivna läromedelspaketet Psykologi för gymnasiet har varit att göra en lärobok som – förutom att den innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet – gör att eleverna läser den av eget intresse. Till denna lärobok finns en reportagebok om hur det är att leva med psykisk sjukdom.
Psykologi för gymnasiet är framtagen för de nya ämnesplanerna i psykologi 1 och psykologi 2a.


Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789147092963
Artikelnummer
9147092963-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber AB
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart