Originalprodukt:
Psykologi 1 och 2a - tryckt form, Liber, Andra upplagan

Psykologi 1 och 2a, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Psykologi 1 och 2a.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Psykologi
Skolform: Gymnasieskola Komvux på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
352 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Psykologi för gymnasiet

Utgångspunkten för denna serie har varit att göra läroböcker som, förutom att de innehåller alla väsentliga kunskapsområden och perspektiv inom psykologiämnet, gör att eleverna läser den av eget intresse. Som ett komplement till de två kursböckerna finns Fallbeskrivningar i psykologi samt en reportagebok som beskriver hur det är att leva med psykisk sjukdom. Psykologi för gymnasiet är framtagna för kurserna 1, 2a och 2b.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Andra upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147124978
Artikelnummer
9789147124978-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom