Originalprodukt:
Progress Gold B Elevbok med digital del, Studentlitteratur, Andra upplagan

Progress Gold B, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Progress Gold B.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Engelska
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
316 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Progress Gold är ett komplett läromedel i engelska för i första hand gymnasiets studieförberedande program samt för vuxna elever. Elevpaketet Progress Gold B består av en elevbok, en digital del samt arbetshäftet Vocabulary Trainer. Progress Gold finns för kurserna Engelska 5, 6 och 7.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789144035611
Artikelnummer
9144035611-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Studentlitteratur AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom