Originalprodukt:
Plus Grundbok 2, Bonnier Utbildning AB,

Plus Grundbok 2, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omslag.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska
Skolform: Grundskola åk 4-6 Grundskola åk 7-9
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
180 kr exkl. 6% moms
- Levereras som Dvd/Cd-rom.

Materialet i grundböckerna är indelat i fyra block: Läs och upplev, Tala och lyssna, Skriv och berätta samt Läs och studera. Dessutom innehåller Grundbok 2 och 3 även blocket I mediernas värld.
Många av grundböckernas kapitel avslutas med Lust att läsa som är hänvisningar till texter i antologierna - en för varje läsår.

Grundbok 2
Läs och upplev behandlar aktuella ungdomsböcker och deras författare, fantasylitteratur, Selma Lagerlöf, Vilhelm Moberg samt lyrik i form av enkla och tänkvärda dikter.
Skriv och berätta tar upp hur en författare bygger sin berättelse och håller kvar läsarnas intresse. Eleverna lär sig gestalta sina berättelser, skriva bok- och filmrecensioner samt skriva faktatexter.
I mediernas värld handlar om berättargrepp i film och tv samt om såpor och dokusåpor. Eleverna kan även inspireras av hur tv-serien En ö i havet kom till.
I Tala och lyssna lär eleverna sig framträda och tala genom förberedande övningar i par och grupp. Ett annat kapitel tar upp vandringssägner och orsakerna till deras tillkomst.
Läs och studera behandlar namn, ordbildning och nya ord, ordklasser, satsdelar och skrivregler samt det norska språket.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

ISBN
9789162260798
Artikelnummer
9162260790-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Bonnier Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom