Petter hjärta Ellen

Framsida Petter hjärta Ellen
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Individ och samhälle Naturkunskap Samhällskunskap Språk och kommunikation Svenska
Skolform: Gymnasiesärskola Gymnasiesärskola inriktning individuellt program
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
130 kr exkl. 6% moms

Hur känns det att vara kär? Hur blir man ihop? Hur frågar man om sådant man inte förstår? Och hur ska man våga stå upp för sig själv och sina tankar och känslor?

I detta läromedel erbjuds ett stöd i att jobba med livsfrågor och livskunskap för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. I berättelsen får vi följa två ungdomar, Petter och Ellen, i början av sitt utforskande av relation och kärlek till en partner samt frågeställningar om identitet, känslor och vänskap. Till varje kapitel hör dramaövningar och samtalsfrågor, som kan anpassas och varieras för att passa olika grupper. Boken vill inspirera till att använda drama som pedagogisk metod, för att på ett roligt och engagerande sätt diskutera livsfrågor tillsammans och ge möjlighet till att öva de sociala förmågorna, få ökad självkännedom, självkänsla och självförtroende.

Boken riktar sig till lärare och specialpedagoger verksamma i grundsärskolans sista årskurser, gymnasiesärskolan och särskild utbildning för vuxna. Den kan också fungera som ett bra stöd för att diskutera livsfrågor inom Daglig verksamhet, folkhögskolekurser och studieförbund som riktar sig mot personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Författarna Marita Holgersson och Helena Helander är specialpedagoger som under många år har arbetat på gymnasiesärskolan, med ett särskilt intresse för livsfrågor och drama som en pedagogisk metod.

Visa mer

Ladda ner

ISBN
9789128128032
Artikelnummer
12803
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Lotte Kölare
Omfång
128 Sidor
Övriga detaljer
420 g