Originalprodukt:
Perspektiv på historien 2-3, Gleerups, Första upplagan

Perspektiv på historien 2-3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
514 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Läromedlet vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och läser kurserna Historia 2 och 3. Här behandlas, förutom moderna sätt att använda historia, även en rad historievetenskapliga aspekter på ämnet, samt historieskrivningens rötter och dess utveckling som skolämne.

Visa mer

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789140665980
Artikelnummer
9140665980-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom