Originalprodukt:
Perspektiv på historien 2-3, Gleerups, Första upplagan

Perspektiv på historien 2-3, e-bok html

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Bild saknas
Produkttyp: E-bok
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
514 kr exkl. 6% moms
- Levereras på Dvd/Cd-rom.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Läromedlet vänder sig i första hand till elever som går på studieförberedande program och läser kurserna Historia 2 och 3. Här behandlas, förutom moderna sätt att använda historia, även en rad historievetenskapliga aspekter på ämnet, samt historieskrivningens rötter och dess utveckling som skolämne.

Visa mer

Om anpassningen

En e-bok i HTML-format har ett linjärt innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. Boken fungerar både med talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Internet Explorer eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
1
Utgivningsdatum
ISBN
9789140665980
Artikelnummer
9140665980-HA
Originalförlag
Gleerups Utbildning AB
Författare
Medietyp
Dvd/cd-rom