Originalprodukt:
Perspektiv på historien 1b 2:a upplagan, Gleerups Utbildning, Första upplagan

Perspektiv på historien 1b, Tryckt punktskrift, tät, Dubbelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Perspektiv på historien 1b.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Historia
Skolform: Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
436 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 18
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Perspektiv på historien

Perspektiv på historien 1b, elevbok  har en kronologisk struktur, från de första människorna fram till idag. I denna andra upplaga har det globala perspektivet blivit tydligare och den genushistoriska tråden har stärkts. Likt tidigare varvas texten med dokumentövningar av skiftande karaktär och svårighetsgrad och med faktarutor som ger fördjupning och konkretion. 

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter. 

Dubbelsidig innebär att punktskriften är tryckt på båda sidor av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Läs mer om tryckt punktskrift på spsm.se.

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789140691118
Artikelnummer
9789140691118-PCT
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Gleerups Utbildning
Författare
Medietyp
Tryckt form