Pengar 2

En gammaldags plånbok med sedlar och mynt i olika valörer utlagda ovanpå.
Smakprov Pengar 2
Produkttyp: Tryckt bok
Ämne: Matematik
Skolform: Grundskola åk 1-3 Grundsärskola åk 1-6
Målgrupp: Utvecklingsstörning, intellektuell funktionsnedsättning
88 kr exkl. 6% moms

Ingår i serien Enhetsböckerna

Pengar 2 ingår i Enhetsböckerna om Längd, Vikt, Volym, Klockan , Året, Temperatur och Pengar. Varje område har två böcker i olika svårighetsnivåer. Övningarna, med många och tydliga illustrationer, ger också tillfällen att samtala och reflektera kring hur man använder matematiken i vardagen.

I Pengar 2 får eleverna bekanta sig med samtliga mynt; 1-, 2-, 5-och 10-kronan. De sedlar som tas upp är; 20-, 50 och 100-kronorssedeln. Eleverna får räkna pengar, växla, jämföra priser och uppskatta vad olika varor kan kosta. Tanken är att eleverna ska få en förståelse för pengars värde och att saker kostar olika mycket.

Bilderna på varorna har vi medvetet valt utifrån saker som eleverna kan känna igen från sin egen vardag. Urvalet är också tänkt att passa elever i olika åldrar. 

Man behöver kunna och förstå många begrepp när man handskas med pengar. Av den anledningen finns övningar som tränar de här begreppen: lika mycket, mer än, mindre än, billigare än, dyrare än, billigast, dyrast, hälften och dubbelt. 

Visa mer

Ladda ner

Upplaga
Första
Utgivningsdatum
ISBN
9789128114240
Artikelnummer
11424
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Författare
Illustratör
Nilsson, Per-Anders
Språk
Svenska
Övriga detaljer
404 g