Överblick Grundbok, tryckt punktskrift, tät, enkelsidig

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Överblick Grundbok.
Produkttyp: Tryckt punktskrift
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
201 kr exkl. 6% moms
- Antal textvolymer 12
- Antal bildvolymer 1
- Taktila bilder kan skickas med kostnadsfritt vid beställning.

Ingår i serien Överblick

Innehållet i grundbokens texter följer en progression från konkreta och välkända begrepp, såsom djur, växter, kartkunskap, världsdelarna etc., till mer abstrakta begrepp som historiska förlopp. Den språkliga progressionen går snabbt över från den elementära nivån till ett mer komplext språk. Efter varje större avsnitt finns en ordlista ordnad i semantiska fält. Boken innehåller gott om pedagogiska bilder som kartor, diagram och tidsaxlar.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

Punktskrift är en taktil skrift som du läser med dina fingrar, om du har svår synnedsättning eller blindhet. Genom att använda upp till 6 upphöjda punkter i en punktskriftcell kan du skriva bokstäver, nummer och andra tecken. Punktskriften är baserat på det latinska alfabetet men används även på andra språk som skrivs med andra skriftsystem, till exempel arabiska.

På många språk används termen ”braille” om punktskrift och skriften används inom alla områden som matematik, vetenskap och musik. Punktskrift kan också läsas på en punktskriftsskärm som kopplas till en dator. Då används upp till 8 upphöjda punkter.  

Enkelsidig innebär att punktskriften är tryckt på en sida av ett ark.

Tätskrift är text i punktskrift med normalt radavstånd. Termen används för att betona att det inte är fråga om glesskrift.

Punktskrift, spsm.se

Ladda ner

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147081011
Artikelnummer
9147081011-PCS
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Tryckt form