Överblick Grundbok, E-bok i HTML-format, obearbetad text och bild

Läromedel anpassat av Specialpedagogiska skolmyndigheten
Överblick Grundbok.
Produkttyp: E-bok
Ämne: Svenska som andraspråk
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola Komvux på grundläggande nivå
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
201 kr exkl. 6% moms
- Levereras som nedladdningsbar fil.

Ingår i serien Överblick

Innehållet i grundbokens texter följer en progression från konkreta och välkända begrepp, såsom djur, växter, kartkunskap, världsdelarna etc., till mer abstrakta begrepp som historiska förlopp. Den språkliga progressionen går snabbt över från den elementära nivån till ett mer komplext språk. Efter varje större avsnitt finns en ordlista ordnad i semantiska fält. Boken innehåller gott om pedagogiska bilder som kartor, diagram och tidsaxlar.

Visa mer

Vem får använda läromedlet?

Läromedel med anpassningar omfattas av upphovsrätt. Läromedel med anpassningar får endast användas av den som har en sådan syn- eller annan läsnedsättning som avses i 17 a § lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Anpassningar får endast användas av den person som de är avsedda för. Här hittar du mer information om vad anpassning enligt 17 a § innebär och hur produkterna får användas.

Om anpassningen

En obearbetad e-bok i HTML-format har ett linjärt strukturerat innehåll där text och bild följer löpande efter varandra. En obearbetad e-bok i HTML-format är en direkt återgivning av den tryckta originalboken. E-boken fungerar med skärmläsningsprogram, talsyntes och punktskriftsskärm. Du läser den i en webbläsare, till exempel Google Chrome eller Firefox. 

Läs mer om e-böcker på spsm.se.

Upplaga
Första upplagan
Utgivningsdatum
ISBN
9789147081011
Artikelnummer
9147081011-HA
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Originalförlag
Liber
Författare
Medietyp
Nedladdningsbart