Öva med bilder – linjer och labyrinter

Öva med bilder – linjer och labyrinter.
Produkttyp: Laborativt material
Skolform: Grundskola åk 7-9 Gymnasieskola
Målgrupp: Blindhet Synnedsättning
200 kr exkl. 6% moms

För att elever med svår synnedsättning eller blindhet ska kunna nå målen i årskurs 9 och gymnasiet behöver de öva på att läsa av taktila bilder.

Det här läromedlet är ett färdighetsträningsmaterial innehållande 100 taktila bilder i svällpapper där eleven med synnedsättning och blindhet kan öva systematik i taktil bildläsning.

Öva med bilder – linjer och labyrinter vänder sig till elever i skolåldern som är ovana svällpappersbildläsare. Medföljande lärarhandledningen berättar hur du som lärare kan vägleda eleven i färdighetsträningen. Materialet består av övningar på grundläggande nivå till mer avancerad nivå och innehåller former, raster, linjer och mönster som ofta förekommer i SPSM:s anpassade läromedel. Materialet förbättrar elevens förmåga att avläsa taktila bilder på ett roligt sätt. Materialet följer de standardriktlinjer som SPSM tillämpar i producerandet av taktila bilderna som förekommer i våra anpassade läromedel.

Målgruppen är elever med svår synnedsättning eller blindhet i högstadiet och gymnasiet. 

Visa mer

Ladda ner

Utgivningsdatum
Artikelnummer
13000
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Omfång
100 sidor
Medietyp
Laborativt material