Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning

Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning.
Produkttyp: Publikation och rapport

Denna rapport innehåller en översikt över projektet om ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning, som genomfördes av European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency) mellan 2014 och 2017. I projektet deltog många olika intressenter inom utbildningsvärlden och syftet vara att besvara följande frågor:

  • Vilka pedagogiska strategier och undervisningsmetoder ger bäst resultat vad gäller kunskapsinhämtning och måluppfyllelse för alla elever?
  • Hur kan skolledare på bästa sätt främja följande:
    • utveckling, förverkligande och uppföljning av åsikter och idéer samt av processer för ökad måluppfyllelse
    • elevers och föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i studieplaneringen
    • mätning av alla former av måluppfyllelse och framsteg samt analys av resultat som grund för vidareutveckling?

I projektet undersöktes dessa frågor utifrån nationell och lokal policy i de olika länderna.  Syftet med denna rapport är att ge stöd till skolor och beslutsfattare så att de kan öka alla elevers måluppfyllelse, och tanken är att rapporten, tillsammans med andra projektresurser, ska förbättra European Agencys medlemsländers arbete med att säkerställa inkludering, rättvisa och kvalitet i sina nationella utbildningssystem.

Visa mer

ISBN
9789128008846
Artikelnummer
00884
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
75 sidor