Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning, slutlig sammanfattande rapport

Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning.

På många håll i Europa börjar man nu inse att misslyckad skolgång och ojämlikhet innebär höga kostnader för den enskilda individen, liksom för samhället i stort. Att öka alla elevers måluppfyllelse ses i dag inte endast som ett policyinitiativ utan som en moralisk plikt.

På begäran från sina medlemsländer har European Agency for Special Needs and Inclusive Education (European Agency) genomfört projektet Ökad måluppfyllelse för alla elever i inkluderande utbildning (RA-projektet) (2014–2017). I projektet undersöktes olika metoder som direkt eller indirekt påverkar ungas motivation och förmåga att inhämta kunskap. Metoderna skulle öka delaktigheten och engagemanget, medföra färre skolavhopp och i slutänden öka måluppfyllelsen för alla elever.

 

Visa mer

ISBN
9789128008891
Artikelnummer
00889
Författare
Förlag
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Utgivningsdatum
Omfång
18 sidor